I Larvik samarbeider vi på nye måter, om vi skal lykkes med vårt felles samfunnsoppdrag med flere i arbeid og utdanning, hvor NAV, tiltaksbedrifter og den kommunale voksenopplæringen står sammen.  

Vi bygger en felles plattform, hvor de samarbeidende partene deler og lærer av hverandre! Markedskunnskap om lokalt næringsliv og de mulighetene det kan gi for våre jobbsøkere, kompetansedeling mellom de ulike yrkesgruppene (jobbkonsulenter, jobbspesialister, lærere etc.) hos partene, som jobber med den enkelte jobbsøker ut mot arbeidsgivere eller kompetansetilbydere.  

Alle arrangørene har et felles mål, hvor vi står sammen og jobber for samfunnet og innbyggerne i Larvik. 


For å skape dette arrangementet har vi også med oss på laget, gode samarbeidsbedrifter slik som UTD AS, som står for markedsmateriell og Bølgen Kulturhus. Produksjon av filmer er av Sindre Mathisen hos iFokus og vi benytter Morris Media AS for den tekniske gjennomførelsen av selve arrangementet.