Logo

Meld deg og din kollega på her!
Gjennom Fabelaktig Fredag Sørlandet vil vi inspirere våre gode samarbeidsbedrifter og gi noe tilbake. Dette vil vi gjøre gjennom å hylle den rausheten og inkluderingsviljen vi stadig møter i næringslivet på Sørlandet. 

ET INSPIRENDE ARRANGEMENT
På Sørlandet etablerer vi i år et inspirerende og varmt arrangement for våre samarbeidende arbeidsgivere. Vi er så heldige å få bruke det flotte og suksessrike konseptet, Fabelaktig Fredag, som startet i Larvik i 2015, og som har blitt et storslagent arrangement siste 8 år. Arrangementet inspirerer også til at flere vil være med å få folk i jobb, og nå står altså Sørlandet for tur! 10. mars 2023 går startskuddet for Fabelaktig Fredag Sørlandet! 

Vårt formål om å få folk i jobb eller skole kan vi bare lykkes med gjennom samarbeid med lokalt næringsliv i Kristiansandsregionen - dvs. Mandal, Søgne, Songdalen, Kristiansand og Vennesla. Som arbeidsinkluderingsbransje er vi avhengig av et raust og inkluderende lokalt næringsliv.


LOGO OG KOMMUNIKASJON
Vi har valgt å bruke en seilbåt som et metafor i logoen til Fabelaktig Fredag Sørlandet. Selve seilene symboliserer det avgjørende samspillet for å komme seg fremover, akkurat slik man jobber med å få folk i jobb. Diamanten symboliserer alle de flotte menneskene som er med i samarbeidet på hver sin måte, og den havblå fargen representerer det samlede lokale næringslivet på Sørlandet. Logoen uttrykker hvordan man må skape endring hos hver enkelt for å oppnå personlig vekst og mål.

ARRANGØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE
Fabelaktig Fredag Sørlandet er et nytt og bredere samarbeid. Et toveis og lærerikt samarbeid med målet om å få folk i jobb mellom NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, kommunal voksenopplæring og det lokale næringslivet. 
Arrangører er NAV og Varoddkonsernet, dvs. arbeidsinkluderingsbedriftene A3 Ressurs Vennesla AS, KSI AS, Mindus AS, VIA Partner AS og Varodd Arbeid og Inkludering AS. Samarbeidspartnere er Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Lindesnes kommune, Vennesla kommune, Flere i arbeid, Kongsgård Skolesenter, OK Kompetanse Agder AS, og UTD Reklameprodusenten.

PROGRAM
Fabelaktig Fredag Sørlandet er en full dag med inspirasjon og påfyll, hvor fokus er arbeidsinkludering samt begrense utenforskap.

10.00-11.45       
Fabelaktig Formiddag - for
 jobbsøkere
Inspirasjonsforedrag og fokus på jobb og utdanningsmuligheter i landsdelen.

11.45-13.45       
Mulighetens marked - for jobbsøkere

Møt bedrifter som har ledige stillinger akkurat nå. Bli kjent med ulike utdannings- og karrieremuligheter.

15.00-19.00       
Fabelaktig Fredag - for arbeidsgivere
       
Spennende foredragsholdere som Alex Rosén og Lars-Johan Jarnheimer, god underholdning og prisutdelinger, lett bevertning og mingling.
 

Foredragsholdere Fabelaktig Fredag Sørlandet         
Foto: Jarnheimer / publicom.no                      Foto: Rosén / athenas.no 

VELKOMMEN TIL FABELAKTIG FREDAG SØRLANDET 10. MARS 2023 
STED: KRISTIANSAND KONGRESSENTER Q42
Meld deg på nå og sikre din plass, maks 500 plasser.
Arrangementet er gratis. 2 billetter pr. bedrift om ikke annet er avtalt.

PÅMELDING
Meld deg og din kollega på her!

Kristiansand kongressenter Q42
Foto: Kristiansand Kongressenter Q42 

Fabelaktig Fredag Sørlandet på Kristiansand kongressenter Q42
Foto: Kristiansand Kongressenter Q42 

Arrangører og samarbeidspartnere Fabelaktig Fredag Sørlandet