Et inspirerende arrangement

På Sørlandet etablerte vi i 2023 et arrangement for våre samarbeidende arbeidsgivere. Vi var så heldige å få bruke det flotte og suksessrike konseptet, Fabelaktig Fredag, som startet i Larvik i 2015, og som har blitt et storslagent arrangement siste 9 år. Arrangementet inspirerer også til at flere bedrifter vil være med å få folk i jobb. 10. mars 2023 var oppstarten for Fabelaktig Fredag Sørlandet.

Vårt viktige samfunnsmål om å få folk i jobb eller utdanning kan vi bare lykkes med gjennom samarbeid med lokalt næringsliv på Sørlandet.
Som arbeidsinkluderingsbransje er vi avhengig av et raust og inkluderende næringsliv.

Fabelaktig Fredag Sørlandet jobber mot utenforskap og løfter og fremmer arbeidsinkludering i regionen. Arrangementet er et fellesprosjekt på tvers av arbeidsinkluderingsbedrifter og tiltakstilbydere.

Varoddkonsernet er initiativtaker og har stort eierskap til arrangementet gjennom egne  selskaper som A3 Ressurs Vennesla, KSI, Mindus, Varodd Arbeid og Inkludering samt Via Partner. Våre gode samarbeidspartnere, Avigo i Lillesand, samt Songvaar i Søgne er også med som arrangør for 2024. I tillegg er NAV Kristiansand, sammen med NAV kontorene i Lillesand, Birkenes, Grimstad, Lindesnes og Midt-Agder vår største og viktigste medarrangør. Kristiansand kommune og Flere i Arbeid slutter også opp om arrangementet.


8. mars 2024 - gjentok vi suksessen og arrangerte nok en Fabealktig Fredag Sørlandet.

Her vil det etterhvert komme informasjon om vårt neste arrangement 2025

Se gjerne Aftermovien under, som er fra
Fabelaktig Ettermiddag fredag 10. mars 2023.
 

 

Linjedeler høyre, Sørlandet.

Arrangører og Medspillere